büyük bardak

Kullanım örnekleri

büyük bardak
tumbler
icon arrow

tumbler

Phonetic: "/ˈtʌmblɚ/"

Part Of Speech: noun


Definition: One who tumbles; one who plays tricks by various motions of the body; an acrobat.


Definition: A movable obstruction in a lock, consisting of a lever, latch, wheel, slide, or the like, which must be adjusted to a particular position by a key or other means before the bolt can be thrown in locking or unlocking.


Definition: A rotating device for smoothing and polishing rough objects, placed inside it, on relatively small parts.


Definition: A piece attached to, or forming part of, the hammer of a gunlock, upon which the mainspring acts and in which are the notches for sear point to enter.


Definition: A drinking glass that has no stem, foot, or handle — so called because such glasses originally had a pointed or convex base and could not be set down without spilling. This compelled the drinker to finish his measure.


Definition: A variety of the domestic pigeon remarkable for its habit of tumbling, or turning somersaults, during its flight.


Definition: A beverage cup, typically made of stainless steel, that is broad at the top and narrow at the bottom commonly used in India.


Definition: A dog of a breed that tumbles when pursuing game, formerly used in hunting rabbits.


Definition: A kind of cart; a tumbril.


Definition: The pupa of a mosquito.


Definition: One of a set of levers from which the heddles hang in some looms.


Definition: A porpoise.


Definition: (cryptocurrency) A service that mixes potentially identifiable or 'tainted' cryptocurrency funds with others, so as to obscure the audit trail.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.