coupe-boulon

Kullanım örnekleri

coupe-boulon
bolt croppers
icon arrow

bolt

Phonetic: "/bɒlt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A (usually) metal fastener consisting of a cylindrical body that is threaded, with a larger head on one end. It can be inserted into an unthreaded hole up to the head, with a nut then threaded on the other end; a heavy machine screw.


Definition: A sliding pin or bar in a lock or latch mechanism.


Definition: A bar of wood or metal dropped in horizontal hooks on a door and adjoining wall or between the two sides of a double door, to prevent the door(s) from being forced open.


Definition: A sliding mechanism to chamber and unchamber a cartridge in a firearm.


Definition: A small personal-armour-piercing missile for short-range use, or (in common usage though deprecated by experts) a short arrow, intended to be shot from a crossbow or a catapult.


Definition: A lightning spark, i.e., a lightning bolt.


Definition: A sudden event, action or emotion.

Example: The problem's solution struck him like a bolt from the blue.


Definition: A large roll of fabric or similar material, as a bolt of cloth.

Example: 24 March 1774 - Newspaper: Stamford Mercury - "Mr. Cole, Basket-maker...has lost near 300 boults of rods" https//www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0000254/17740324/001/0001


Definition: A sudden spring or start; a sudden leap aside.

Example: The horse made a bolt.


Definition: A sudden flight, as to escape creditors.


Definition: A refusal to support a nomination made by the party with which one has been connected; a breaking away from one's party.


Definition: An iron to fasten the legs of a prisoner; a shackle; a fetter.


Definition: A burst of speed or efficiency.

icon arrow

bolt

Phonetic: "/bɒlt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To connect or assemble pieces using a bolt.

Example: Bolt the vice to the bench.


Definition: To secure a door by locking or barring it.

Example: Bolt the door.


Definition: To flee, to depart, to accelerate suddenly.

Example: Seeing the snake, the horse bolted.


Definition: To cause to start or spring forth; to dislodge (an animal being hunted).

Example: to bolt a rabbit


Definition: To strike or fall suddenly like a bolt.


Definition: To escape.


Definition: Of a plant, to grow quickly; to go to seed.

Example: Lettuce and spinach will bolt as the weather warms up.


Definition: To swallow food without chewing it.


Definition: To drink one's drink very quickly; to down a drink.

Example: Come on, everyone, bolt your drinks; I want to go to the next pub!


Definition: To refuse to support a nomination made by a party or caucus with which one has been connected; to break away from a party.


Definition: To utter precipitately; to blurt or throw out.

icon arrow

bolt

Phonetic: "/bɒlt/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Suddenly; straight; unbendingly.

Example: The soldiers stood bolt upright for inspection.

icon arrow

croppers

Part Of Speech: noun


Definition: (normally confined to the expression come a cropper) A fall, a tumble.

icon arrow

croppers

Part Of Speech: noun


Definition: A breed of domestic pigeon with large crop.

icon arrow

croppers

Part Of Speech: noun


Definition: A person who nurtures and gathers a crop.


Definition: A variety of plant producing a good harvest.

icon arrow

croppers

Part Of Speech: noun


Definition: A machine for cropping, as for shearing off bolts or rod iron, or for facing cloth.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.