framboises à la crème chantilly

Kullanım örnekleri

framboises à la crème chantilly
raspberries and whipped cream
icon arrow

raspberries

Part Of Speech: noun


Definition: The plant Rubus idaeus.


Definition: Any of many other (but not all) species in the genus Rubus.


Definition: The juicy aggregate fruit of these plants.


Definition: A red colour, the colour of a ripe raspberry.

icon arrow

raspberries

Part Of Speech: verb


Definition: To gather or forage for raspberries.

icon arrow

raspberries

Part Of Speech: noun


Definition: A noise intended to imitate the passing of flatulence, made by blowing air out of the mouth while the tongue is protruding from and pressed against the lips, or by blowing air through the lips while they are pressed firmly together or against skin, used humorously or to express derision.


Definition: A cripple.

icon arrow

raspberries

Part Of Speech: verb


Definition: To make the noise intended to imitate the passing of flatulence.

icon arrow

and

Part Of Speech: noun


Definition: In rhythm, the second half of a divided beat.

icon arrow

and

Part Of Speech: conjunction


Definition: As a coordinating conjunction; expressing two elements to be taken together or in addition to each other.


Definition: (heading) Expressing a condition.

icon arrow

whipped

Phonetic: "/ʍɪpt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hit with a whip.

Example: The rider whipped the horse.


Definition: (by extension) To hit with any flexible object.

Example: I whipped her with a newspaper.


Definition: To defeat, as in a contest or game.


Definition: To mix in a rapid aerating fashion, especially food.

Example: to whip eggs or cream


Definition: To urge into action or obedience.

Example: He whipped the department into shape.


Definition: To enforce a member voting in accordance with party policy.


Definition: To bind the end of a rope with twine or other small stuff to prevent its unlaying: fraying or unravelling.


Definition: To hoist or purchase by means of a whip.


Definition: To sew lightly; specifically, to form (a fabric) into gathers by loosely overcasting the rolled edge and drawing up the thread.

Example: to whip a ruffle


Definition: To throw or kick an object at a high velocity.

Example: He whipped the ball at me.


Definition: To fish a body of water especially by making repeated casts.


Definition: To snap back and forth like a whip.

Example: The pennants whipped in the wind.


Definition: To move very fast.

Example: The wind whipped through the valley.


Definition: To move (something) very fast; often with up, out, etc.


Definition: To transfer momentum from one skater to another.


Definition: To lash with sarcasm, abuse, etc.


Definition: To thrash; to beat out, as grain, by striking.

Example: to whip wheat

icon arrow

whipped

Phonetic: "/ʍɪpt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Controlled by a spouse or significant other to an unreasonable degree.

Example: He knew he was whipped when he turned down a football game so they could shop for linens.

icon arrow

cream

Phonetic: "/kɹiːm/"

Part Of Speech: noun


Definition: The butterfat/milkfat part of milk which rises to the top; this part when separated from the remainder.

Example: Take 100 ml of cream and 50 grams of sugar…


Definition: A yellowish white colour; the colour of cream.


Definition: Frosting, custard, creamer or another substance similar to the oily part of milk or to whipped cream.


Definition: The best part of something.

Example: the cream of the crop;  the cream of a collection of books or pictures


Definition: A viscous aqueous oil/fat emulsion with a medicament added, used to apply that medicament to the skin. (compare with ointment)

Example: You look really sunburnt; you should apply some cream.


Definition: Semen.


Definition: The chrism or consecrated oil used in anointing ceremonies.

icon arrow

cream

Phonetic: "/kɹiːm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To puree, to blend with a liquifying process.

Example: Cream the vegetables with the olive oil, flour, salt and water mixture.


Definition: To turn a yellowish white colour; to give something the color of cream.


Definition: To obliterate, to defeat decisively.

Example: We creamed the opposing team!


Definition: To ejaculate (used of either gender).


Definition: To ejaculate in (clothing).


Definition: To rub, stir, or beat (butter) into a light creamy consistency.


Definition: To skim, or take off by skimming, as cream.


Definition: To take off the best or choicest part of.


Definition: To furnish with, or as if with, cream.


Definition: To gather or form cream.

icon arrow

cream

Phonetic: "/kɹiːm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Cream-coloured; having a yellowish white colour.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.