gitar akoru

Kullanım örnekleri

gitar akoru
guitar chord
icon arrow

guitar

Phonetic: "/ɡɪˈtɑː(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: A stringed musical instrument, of European origin, usually with a fretted fingerboard and six strings, played with the fingers or a plectrum (guitar pick).


Definition: Any type of musical instrument of the lute family, characterized by a flat back, along with a neck whose upper surface is in the same plane as the soundboard, with strings along the neck and parallel to the soundboard.

icon arrow

guitar

Phonetic: "/ɡɪˈtɑː(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To play the guitar.

icon arrow

chord

Phonetic: "/kɔː(ɹ)d/"

Part Of Speech: noun


Definition: A harmonic set of three or more notes that is heard as if sounding simultaneously.


Definition: A straight line between two points of a curve.


Definition: A horizontal member of a truss.


Definition: The distance between the leading and trailing edge of a wing, measured in the direction of the normal airflow.


Definition: An imaginary line from the luff of a sail to its leech.


Definition: A keyboard shortcut that involves two or more distinct keypresses, such as Ctrl+M followed by P.


Definition: The string of a musical instrument.


Definition: A cord.


Definition: An edge that is not part of a cycle but connects two vertices of the cycle.

icon arrow

chord

Phonetic: "/kɔː(ɹ)d/"

Part Of Speech: verb


Definition: To write chords for.


Definition: To accord; to harmonize together.

Example: This note chords with that one.


Definition: To provide with musical chords or strings; to string; to tune.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.