intersticio

Kullanım örnekleri

intersticio
crack
icon arrow

crack

Phonetic: "/kɹæk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A thin and usually jagged space opened in a previously solid material.

Example: A large crack had formed in the roadway.


Definition: A narrow opening.

Example: Open the door a crack.


Definition: A sharply humorous comment; a wisecrack.

Example: I didn't appreciate that crack about my hairstyle.


Definition: Crack cocaine, a potent, relatively cheap, addictive variety of cocaine; often a rock, usually smoked through a crack-pipe.

Example: crack head


Definition: The sharp sound made when solid material breaks.

Example: The crack of the falling branch could be heard for miles.


Definition: Any sharp sound.

Example: The crack of the bat hitting the ball.


Definition: A sharp, resounding blow.


Definition: An attempt at something.

Example: I'd like to take a crack at that game.


Definition: Vagina.

Example: I'm so horny even the crack of dawn isn't safe!


Definition: The space between the buttocks.

Example: Pull up your pants! Your crack is showing.


Definition: Conviviality; fun; good conversation, chat, gossip, or humorous storytelling; good company.

Example: He/she is quare good crack.


Definition: Business; events; news.

Example: What's the crack?


Definition: A program or procedure designed to circumvent restrictions or usage limits on software.

Example: Has anyone got a crack for DocumentWriter 3.0?


Definition: (elsewhere throughout the North of the UK) a meaningful chat.


Definition: Extremely silly, absurd or off-the-wall ideas or prose.


Definition: The tone of voice when changed at puberty.


Definition: A mental flaw; a touch of craziness; partial insanity.

Example: He has a crack.


Definition: A crazy or crack-brained person.


Definition: A boast; boasting.


Definition: Breach of chastity.


Definition: A boy, generally a pert, lively boy.


Definition: A brief time; an instant; a jiffy.

Example: I'll be with you in a crack.

icon arrow

crack

Phonetic: "/kɹæk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To form cracks.

Example: It's been so dry, the ground is starting to crack.


Definition: To break apart under pressure.

Example: When I tried to stand on the chair, it cracked.


Definition: To become debilitated by psychological pressure.

Example: Anyone would crack after being hounded like that.


Definition: To break down or yield, especially under interrogation or torture.

Example: When we showed him the pictures of the murder scene, he cracked.


Definition: To make a cracking sound.

Example: The bat cracked with authority and the ball went for six.


Definition: (of a voice) To change rapidly in register.

Example: His voice cracked with emotion.


Definition: (of a pubescent boy's voice) To alternate between high and low register in the process of eventually lowering.

Example: His voice finally cracked when he was fourteen.


Definition: To make a sharply humorous comment.

Example: "I would too, with a face like that," she cracked.


Definition: To make a crack or cracks in.

Example: The ball cracked the window.


Definition: To break open or crush to small pieces by impact or stress.

Example: You'll need a hammer to crack a black walnut.


Definition: To strike forcefully.

Example: She cracked him over the head with her handbag.


Definition: To open slightly.

Example: Could you please crack the window?


Definition: To cause to yield under interrogation or other pressure. (Figurative)

Example: They managed to crack him on the third day.


Definition: To solve a difficult problem. (Figurative, from cracking a nut.)

Example: I've finally cracked it, and of course the answer is obvious in hindsight.


Definition: To overcome a security system or a component.

Example: It took a minute to crack the lock, three minutes to crack the security system, and about twenty minutes to crack the safe.


Definition: To cause to make a sharp sound.

Example: to crack a whip


Definition: To tell (a joke).

Example: The performance was fine until he cracked that dead baby joke.


Definition: To break down (a complex molecule), especially with the application of heat: to pyrolyse.

Example: Acetone is cracked to ketene and methane at 700°C.


Definition: To circumvent software restrictions such as regional coding or time limits.

Example: That software licence will expire tomorrow unless we can crack it.


Definition: To open a canned beverage, or any packaged drink or food.

Example: I'd love to crack open a beer.


Definition: To brag, boast.


Definition: To be ruined or impaired; to fail.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.