poligen

Kullanım örnekleri

poligen
multiple factors
icon arrow

multiple

Phonetic: "/ˈmʌltɪpl̩/"

Part Of Speech: noun


Definition: A whole number that can be divided by another number with no remainder.

Example: 14, 21 and 70 are multiples of 7


Definition: Price-earnings ratio.


Definition: One of a set of the same thing; a duplicate.


Definition: A single individual who has multiple personalities.


Definition: One of a set of siblings produced by a multiple birth.


Definition: A chain store.


Definition: A discovery resulting from the work of many people throughout history, not merely the work of the person who makes the final connection.

icon arrow

multiple

Phonetic: "/ˈmʌltɪpl̩/"

Part Of Speech: adjective


Definition: More than one (followed by plural).

Example: My Swiss Army knife has multiple blades.


Definition: Having more than one element, part, component, or function, having more than one instance, occurring more than once, usually contrary to expectations (can be followed by a singular).

Example: It was a multiple pregnancy: the woman had triplets.

icon arrow

factors

Phonetic: "/ˈfæktəz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A doer, maker; a person who does things for another person or organization.

Example: The factor of the trading post bought the furs.


Definition: An agent or representative.


Definition: A commission agent.


Definition: A person or business organization that provides money for another's new business venture; one who finances another's business.


Definition: A business organization that lends money on accounts receivable or buys and collects accounts receivable.


Definition: One of the elements, circumstances, or influences which contribute to produce a result.

Example: The economy was a factor in this year's budget figures.


Definition: Any of various objects multiplied together to form some whole.

Example: 3 is a factor of 12, as are 2, 4 and 6.


Definition: (causal analysis) Influence; a phenomenon that affects the nature, the magnitude, and/or the timing of a consequence.

Example: The launch temperature was a factor of the Challenger disaster.


Definition: A resource used in the production of goods or services, a factor of production.


Definition: A steward or bailiff of an estate.

icon arrow

factors

Phonetic: "/ˈfæktəz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To find all the factors of (a number or other mathematical object) (the objects that divide it evenly).


Definition: (of a number or other mathematical object) To be a product of other objects.


Definition: (commercial) To sell a debt or debts to an agent (the factor) to collect.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.