sağlıklı düşünemiyorum

Kullanım örnekleri

sağlıklı düşünemiyorum
I cant think straight
icon arrow

i

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin-script letter I.

Example: the position of an i-dot (the dot of an i)

icon arrow

cant

Phonetic: "/kænt/"

Part Of Speech: noun


Definition: An argot, the jargon of a particular class or subgroup.

Example: He had the look of a prince, but the cant of a fishmonger.


Definition: A private or secret language used by a religious sect, gang, or other group.


Definition: A language spoken by some Irish Travellers; Shelta.


Definition: Empty, hypocritical talk.

Example: People claim to care about the poor of Africa, but it is largely cant.


Definition: Whining speech, such as that used by beggars.


Definition: A blazon of a coat of arms that makes a pun upon the name (or, less often, some attribute or function) of the bearer, canting arms.


Definition: A call for bidders at a public fair; an auction.

icon arrow

cant

Phonetic: "/kænt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To speak with the jargon of a class or subgroup.


Definition: To speak in set phrases.


Definition: To preach in a singsong fashion, especially in a false or empty manner.


Definition: Of a blazon, to make a pun that references the bearer of a coat of arms.


Definition: To sell by auction, or bid at an auction.

icon arrow

think

Phonetic: "/θɪŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: An act of thinking; consideration (of something).

Example: I'll have a think about that and let you know.

icon arrow

think

Phonetic: "/θɪŋk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To ponder, to go over in one's head.

Example: Idly, the detective thought what his next move should be.


Definition: To communicate to oneself in one's mind, to try to find a solution to a problem.

Example: I thought for three hours about the problem and still couldn’t find the solution.


Definition: To conceive of something or someone (usually followed by of; infrequently, by on).

Example: I tend to think of her as rather ugly.


Definition: To be of opinion (that); to consider, judge, regard, or look upon (something) as.

Example: At the time I thought his adamant refusal to give in right.


Definition: To guess; to reckon.

Example: I think she’ll pass the examination.


Definition: To plan; to be considering; to be of a mind (to do something).


Definition: To presume; to venture.

icon arrow

straight

Phonetic: "/stɹeɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something that is not crooked or bent such as a part of a road or track.


Definition: Five cards in sequence.


Definition: A heterosexual.

Example: My friends call straights "heteros".


Definition: A normal person; someone in mainstream society.


Definition: A cigarette, particularly one containing tobacco instead of marijuana. Also straighter.

icon arrow

straight

Phonetic: "/stɹeɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To straighten.

icon arrow

straight

Phonetic: "/stɹeɪt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Not crooked or bent; having a constant direction throughout its length.


Definition: (of a path, trajectory, etc.) Direct, undeviating.


Definition: Perfectly horizontal or vertical; not diagonal or oblique.


Definition: Describing the bat as held so as not to incline to either side; on, or near a line running between the two wickets.


Definition: Direct in communication; unevasive, straightforward.


Definition: Free from dishonesty; honest, law-abiding.


Definition: Serious rather than comedic.


Definition: In proper order; as it should be.


Definition: In a row, in unbroken sequence; consecutive.

Example: After four straight wins, Mudchester United are top of the league.


Definition: Describing the sets in a match of which the winner did not lose a single set.


Definition: Making no exceptions or deviations in one's support of the organization and candidates of a political party.

Example: a straight Democrat


Definition: Containing the names of all the regularly nominated candidates of a party and no others.

Example: a straight ballot


Definition: Conventional, mainstream, socially acceptable.


Definition: Heterosexual, attracted to people of the opposite sex.


Definition: (of a romantic or sexual relation) Occurring between people of opposite sex.

Example: straight marriage, sex, relationship


Definition: Not using alcohol, drugs, etc.


Definition: Not plus size; thin.

Example: shopping at a straight-sized store


Definition: Strait; narrow.


Definition: Stretched out; fully extended.


Definition: Thorough; utter; unqualified.


Definition: Of spirits: undiluted, unmixed; neat.


Definition: Concerning the property allowing the parallel-transport of vectors along a course that keeps tangent vectors remain tangent vectors throughout that course (a course which is straight, a straight curve, is a geodesic).

icon arrow

straight

Phonetic: "/stɹeɪt/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Of a direction relative to the subject, precisely; as if following a direct line.

Example: Go straight back.


Definition: Directly; without pause, delay or detour.

Example: On arriving at work, he went straight to his office.


Definition: Continuously; without interruption or pause.

Example: He claims he can hold his breath for three minutes straight.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.