uykuda boşalma

Kullanım örnekleri

uykuda boşalma
wet dream
icon arrow

wet

Phonetic: "/wɛt/"

Part Of Speech: noun


Definition: Liquid or moisture.


Definition: Rainy weather.

Example: Don't go out in the wet.


Definition: Rainy season. (often capitalized)


Definition: (UK politics) A moderate Conservative; especially, one who opposed the hard-line policies of British Prime Minister Margaret Thatcher in the 1980s.


Definition: An alcoholic drink.


Definition: One who supports the consumption of alcohol and thus opposes Prohibition.


Definition: (in the plural) A tyre for use in wet weather.

icon arrow

wet

Phonetic: "/wɛt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cover or impregnate with liquid.


Definition: To accidentally urinate in or on.

Example: Johnny wets the bed several times a week.


Definition: To make or become wet.


Definition: (soldering) To form an intermetallic bond between a solder and a metal substrate.


Definition: To celebrate by drinking alcohol.


Definition: To kill or seriously injure.

Example: Wet 'em up!

icon arrow

wet

Phonetic: "/wɛt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Made up of liquid or moisture, usually (but not always) water.

Example: Water is wet.


Definition: Of an object, etc.: covered or impregnated with liquid, usually (but not always) water.

Example: I went out in the rain and now my clothes are all wet.


Definition: Of a burrito, sandwich, or other food: covered in a sauce.


Definition: Of calligraphy and fountain pens: depositing a large amount of ink from the nib or the feed.

Example: This pen’s a wet writer, so it’ll feather on this cheap paper.


Definition: Of a sound recording: having had audio effects applied.


Definition: Of weather or a time period: rainy.

Example: It’s going to be wet tomorrow.


Definition: Of a person: inexperienced in a profession or task; having the characteristics of a rookie.

Example: That guy’s wet; after all, he just started yesterday.


Definition: (of women) Sexually aroused and thus having the vulva moistened with vaginal secretions.

Example: He got me all wet.


Definition: Ineffectual, feeble, showing no strength of character.

Example: Don’t be so wet.


Definition: (retronym) Permitting alcoholic beverages.


Definition: Refreshed with liquor; drunk.


Definition: Of a scientist or laboratory: working with biological or chemical matter.


Definition: Employing, or done by means of, water or some other liquid.

Example: the wet extraction of copper, in distinction from dry extraction in which dry heat or fusion is employed


Definition: Involving assassination or "wet work".

Example: a wet affair; a wet job; wet stuff

icon arrow

dream

Phonetic: "/dɹiːm/"

Part Of Speech: noun


Definition: Imaginary events seen in the mind while sleeping.


Definition: A hope or wish.


Definition: A visionary scheme; a wild conceit; an idle fancy.

Example: a dream of bliss

icon arrow

dream

Phonetic: "/dɹiːm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To see imaginary events in one's mind while sleeping.


Definition: To hope, to wish.


Definition: To daydream.

Example: Stop dreaming and get back to work.


Definition: To envision as an imaginary experience (usually when asleep).

Example: I dreamed a vivid dream last night.


Definition: To consider the possibility (of).

Example: I wouldn't dream of snubbing you in public.

icon arrow

dream

Phonetic: "/dɹiːm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Ideal; perfect.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!