vakit öldürmek

Kullanım örnekleri

vakit öldürmek
kill time
icon arrow

kill

Phonetic: "/kɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of killing.

Example: The assassin liked to make a clean kill, and thus favored small arms over explosives.


Definition: Specifically, the death blow.

Example: The hunter delivered the kill with a pistol shot to the head.


Definition: The result of killing; that which has been killed.

Example: The fox dragged its kill back to its den.


Definition: The grounding of the ball on the opponent's court, winning the rally.

icon arrow

kill

Phonetic: "/kɪl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To put to death; to extinguish the life of.

Example: Smoking kills more people each year than alcohol and drugs combined.


Definition: To render inoperative.

Example: He killed the engine and turned off the headlights, but remained in the car, waiting.


Definition: To stop, cease or render void; to terminate.

Example: My computer wouldn't respond until I killed some of the running processes.


Definition: To amaze, exceed, stun or otherwise incapacitate.

Example: That joke always kills me.


Definition: To cause great pain, discomfort or distress to.

Example: These tight shoes are killing my feet.


Definition: To produce feelings of dissatisfaction or revulsion in.

Example: It kills me to learn how many poor people are practically starving in this country while rich moguls spend such outrageous amounts on useless luxuries.


Definition: To use up or to waste.

Example: He told the bartender, pointing at the bottle of scotch he planned to consume, "Leave it, I'm going to kill the bottle."


Definition: To exert an overwhelming effect on.

Example: Between the two of us, we killed the rest of the case of beer.


Definition: To overpower, overwhelm or defeat.

Example: The team had absolutely killed their traditional rivals, and the local sports bars were raucous with celebrations.


Definition: To force a company out of business.


Definition: To produce intense pain.

Example: You don't ever want to get rabies. The doctor will have to give you multiple shots and they really kill.


Definition: To punish severely.

Example: My parents are going to kill me!


Definition: To strike (a ball, etc.) with such force and placement as to make a shot that is impossible to defend against, usually winning a point.


Definition: To cause (a ball, etc.) to be out of play, resulting in a stoppage of gameplay.


Definition: To succeed with an audience, especially in comedy.


Definition: To cause to assume the value zero.


Definition: (IRC) To disconnect (a user) involuntarily from the network.


Definition: To deadmelt.

icon arrow

time

Phonetic: "/tɑem/"

Part Of Speech: noun


Definition: The inevitable progression into the future with the passing of present and past events.

Example: Time stops for nobody.   the ebb and flow of time


Definition: A duration of time.


Definition: An instant of time.


Definition: The measurement under some system of region of day or moment.

Example: Let's synchronize our watches so we're not on different time.


Definition: Ratio of comparison.

Example: your car runs three times faster than mine;  that is four times as heavy as this


Definition: (grammar) Tense.

Example: the time of a verb


Definition: The measured duration of sounds; measure; tempo; rate of movement; rhythmical division.

Example: common or triple time;   the musician keeps good time.

icon arrow

time

Phonetic: "/tɑem/"

Part Of Speech: verb


Definition: To measure or record the time, duration, or rate of.

Example: I used a stopwatch to time myself running around the block.


Definition: To choose when something begins or how long it lasts.

Example: The President timed his speech badly, coinciding with the Super Bowl.


Definition: To keep or beat time; to proceed or move in time.


Definition: To pass time; to delay.


Definition: To regulate as to time; to accompany, or agree with, in time of movement.


Definition: To measure, as in music or harmony.

icon arrow

time

Phonetic: "/tɑem/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Reminder by the umpire for the players to continue playing after their pause.


Definition: The umpire's call in prizefights, etc.


Definition: A call by a bartender to warn patrons that the establishment is closing and no more drinks will be served.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.