zemin kat planı

Kullanım örnekleri

zemin kat planı
ground plan
icon arrow

ground

Phonetic: "/ɡɹaʊnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The surface of the Earth, as opposed to the sky or water or underground.

Example: Look, I found a ten dollar bill on the ground!


Definition: Terrain.


Definition: Soil, earth.

Example: The fox escaped from the hounds by going to ground.


Definition: The bottom of a body of water.


Definition: Basis, foundation, groundwork, legwork.


Definition: (chiefly in the plural) Reason, (epistemic) justification, cause.

Example: He could not come on grounds of health, or on health grounds.


Definition: Background, context, framework, surroundings.


Definition: The area on which a battle is fought, particularly as referring to the area occupied by one side or the other. Often, according to the eventualities, "to give ground" or "to gain ground".


Definition: (by extension) Advantage given or gained in any contest; e.g. in football, chess, debate or academic discourse.


Definition: The plain surface upon which the figures of an artistic composition are set.

Example: crimson flowers on a white ground


Definition: In sculpture, a flat surface upon which figures are raised in relief.


Definition: In point lace, the net of small meshes upon which the embroidered pattern is applied.

Example: Brussels ground


Definition: In etching, a gummy substance spread over the surface of a metal to be etched, to prevent the acid from eating except where an opening is made by the needle.


Definition: (chiefly in the plural) One of the pieces of wood, flush with the plastering, to which mouldings etc. are attached.

Example: Grounds are usually put up first and the plastering floated flush with them.


Definition: A soccer stadium.

Example: Manchester United's ground is known as Old Trafford.


Definition: An electrical conductor connected to the earth, or a large conductor whose electrical potential is taken as zero (such as a steel chassis).


Definition: The area of grass on which a match is played (a cricket field); the entire arena in which it is played; the part of the field behind a batsman's popping crease where he can not be run out (hence to make one's ground).


Definition: A composition in which the bass, consisting of a few bars of independent notes, is continually repeated to a varying melody.


Definition: The tune on which descants are raised; the plain song.


Definition: The pit of a theatre.

icon arrow

ground

Phonetic: "/ɡɹaʊnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To connect (an electrical conductor or device) to a ground.


Definition: To punish, especially a child or teenager, by forcing him/her to stay at home and/or give up certain privileges.

Example: Eric, you are grounded until further notice for lying to us about where you were last night!


Definition: To forbid (an aircraft or pilot) to fly.

Example: Because of the bad weather, all flights were grounded.


Definition: To give a basic education in a particular subject; to instruct in elements or first principles.

Example: Jim was grounded in maths.


Definition: To hit a ground ball. Compare fly (verb(regular)) and line (verb).


Definition: To place something on the ground.


Definition: To run aground; to strike the bottom and remain fixed.

Example: The ship grounded on the bar.


Definition: To found; to fix or set, as on a foundation, reason, or principle; to furnish a ground for; to fix firmly.


Definition: To cover with a ground, as a copper plate for etching, or as paper or other materials with a uniform tint as a preparation for ornament.


Definition: To improve or focus the mental or emotional state of.

Example: I ground myself with meditation.

icon arrow

plan

Phonetic: "/plæn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A drawing showing technical details of a building, machine, etc., with unwanted details omitted, and often using symbols rather than detailed drawing to represent doors, valves, etc.

Example: The plans for many important buildings were once publicly available.


Definition: A set of intended actions, usually mutually related, through which one expects to achieve a goal.

Example: He didn't really have a plan; he had a goal and a habit of control.


Definition: A two-dimensional drawing of a building as seen from above with obscuring or irrelevant details such as roof removed, or of a floor of a building, revealing the internal layout; as distinct from the elevation.

Example: Seen in plan, the building had numerous passageways not apparent to visitors.


Definition: A method; a way of procedure; a custom.


Definition: A subscription to a service.

Example: a phone plan

icon arrow

plan

Phonetic: "/plæn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To design (a building, machine, etc.).

Example: The architect planned the building for the client.


Definition: To create a plan for.

Example: They jointly planned the project in phases, with good detail for the first month.


Definition: To intend.

Example: He planned to go, but work intervened.


Definition: To make a plan.

Example: They planned for the worst, bringing lots of emergency supplies.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.