derin ağ

Kullanım örnekleri

derin ağ
deep web
icon arrow

deep

Phonetic: "/diːp/"

Part Of Speech: noun


Definition: (with "the") The deep part of a lake, sea, etc.

Example: creatures of the deep


Definition: (with "the") A silent time; quiet isolation.

Example: the deep of night


Definition: A deep shade of colour.


Definition: The profound part of a problem.


Definition: (with "the") The sea, the ocean.


Definition: A fielding position near the boundary.

Example: Russell is a safe pair of hands in the deep.

icon arrow

deep

Phonetic: "/diːp/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of a physical distance) Extending far away from a point of reference, especially downwards.


Definition: (intellectual, social) Complex, involved.


Definition: (sound, voice) Low in pitch.

Example: She has a very deep contralto voice.


Definition: (of a color) Highly saturated.

Example: That's a very deep shade of blue.


Definition: (sleep) Sound, heavy (describing a state of sleep from which one is not easily awoken).

Example: He was in a deep sleep.


Definition: Immersed, submerged (in).

Example: deep in debt


Definition: Muddy; boggy; sandy; said of roads.


Definition: (of time) Distant in the past, ancient.

Example: deep time

icon arrow

deep

Phonetic: "/diːp/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Deeply.

icon arrow

web

Phonetic: "/wɛb/"

Part Of Speech: proper noun


Definition: The World Wide Web.

Example: Some of that content is now only available on the Web.

icon arrow

web

Phonetic: "/wɛb/"

Part Of Speech: noun


Definition: The silken structure which a spider builds using silk secreted from the spinnerets at the caudal tip of its abdomen; a spiderweb.

Example: The sunlight glistened in the dew on the web.


Definition: (by extension) Any interconnected set of persons, places, or things, which when diagrammed resembles a spider's web.


Definition: (sometimes capitalized) Specifically, the World Wide Web.

Example: Let me search the web for that.


Definition: The part of a baseball mitt between the forefinger and thumb, the webbing.

Example: He caught the ball in the web.


Definition: A latticed or woven structure.

Example: The gazebo's roof was a web made of thin strips of wood.


Definition: (usually with "spin", "weave", or similar verbs) A tall tale with more complexity than a myth or legend.

Example: Careful—she knows how to spin a good web, but don't lean too hard on what she says.


Definition: A plot or scheme.


Definition: The interconnection between flanges in structural members, increasing the effective lever arm and so the load capacity of the member.


Definition: The thinner vertical section of a railway rail between the top (head) and bottom (foot) of the rail.


Definition: A fold of tissue connecting the toes of certain birds, or of other animals.


Definition: The series of barbs implanted on each side of the shaft of a feather, whether stiff and united together by barbules, as in ordinary feathers, or soft and separate, as in downy feathers.


Definition: A continuous strip of material carried by rollers during processing.


Definition: (lithography) A long sheet of paper which is fed from a roll into a printing press, as opposed to individual sheets of paper.


Definition: A band of webbing used to regulate the extension of the hood of a carriage.


Definition: A thin metal sheet, plate, or strip, as of lead.


Definition: A major broadcasting network.

icon arrow

web

Phonetic: "/wɛb/"

Part Of Speech: verb


Definition: To construct or form a web.


Definition: To cover with a web or network.


Definition: To ensnare or entangle.


Definition: To provide with a web.


Definition: To weave.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!