güçlü

Kullanım örnekleri

güçlü
strong
icon arrow

strong

Phonetic: "/stɹɑŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Capable of producing great physical force.

Example: a big strong man; Jake was tall and strong


Definition: Capable of withstanding great physical force.

Example: a strong foundation; good strong shoes


Definition: (of water, wind, etc.) Having a lot of power.

Example: The man was nearly drowned after a strong undercurrent swept him out to sea.


Definition: Determined; unyielding.

Example: He is strong in the face of adversity.


Definition: Highly stimulating to the senses.

Example: a strong light; a strong taste


Definition: Having an offensive or intense odor or flavor.

Example: a strong smell


Definition: Having a high concentration of an essential or active ingredient.

Example: a strong cup of coffee; a strong medicine


Definition: (specifically) Having a high alcoholic content.

Example: a strong drink


Definition: (grammar) Inflecting in a different manner than the one called weak, such as Germanic verbs which change vowels.

Example: a strong verb


Definition: That completely ionizes into anions and cations in a solution.

Example: a strong acid;  a strong base


Definition: Not easily subdued or taken.

Example: a strong position


Definition: Having wealth or resources.

Example: a strong economy


Definition: Impressive, good.

Example: You're working with troubled youth in your off time? That’s strong!


Definition: Having a specified number of people or units.

Example: The enemy's army force was five thousand strong.


Definition: (of a disease or symptom) Severe; very bad or intense.


Definition: Having a wide range of logical consequences; widely applicable. (Often contrasted with a weak statement which it implies.)


Definition: (of an argument) Convincing.

icon arrow

strong

Phonetic: "/stɹɑŋ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a strong manner.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.