pop müzik

Kullanım örnekleri

pop müzik
pop music
icon arrow

pop

Phonetic: "/pɒp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A loud, sharp sound as of a cork coming out of a bottle.

Example: Listen to the pop of a champagne cork.


Definition: (Midwest US) An effervescent or fizzy drink, most frequently nonalcoholic; soda pop.

Example: Lunch was sandwiches and a bottle of pop.


Definition: (Midwest US) A bottle, can, or serving of effervescent or fizzy drink, most frequently nonalcoholic; soda pop.

Example: Go in the store and buy us three pops.


Definition: A pop shot: a quick, possibly unaimed, shot with a firearm.

Example: The man with the gun took a pop at the rabbit.


Definition: (in the phrase "a pop") A quantity dispensed, a portion, apiece.

Example: They cost 50 pence a pop.


Definition: Something that stands out or is distinctive, especially to the senses.

Example: a pop of vanilla flavour


Definition: The removal of a data item from the top of a stack.


Definition: A bird, the European redwing.


Definition: The sixth derivative of the position vector with respect to time (after velocity, acceleration, jerk, jounce, crackle), i.e. the rate of change of crackle.


Definition: A pistol.

icon arrow

pop

Phonetic: "/pɒp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a pop, or sharp, quick sound.

Example: The muskets popped away on all sides.


Definition: To burst (something) with a popping sound.

Example: The boy with the pin popped the balloon.


Definition: (with in, out, upon, etc.) To enter, or issue forth, with a quick, sudden movement; to move from place to place suddenly; to dart.

Example: A rabbit popped out of the hole.


Definition: To place (something) (somewhere); to move or position (something) with a short movement.

Example: He popped his head around the door.


Definition: (often with over, round, along, etc.) To make a short trip or visit.

Example: I'll pop by your place later today.


Definition: To stand out; to be distinctive to the senses.

Example: This colour really pops.


Definition: To hit (something or someone).

Example: He popped me on the nose.


Definition: To shoot (usually somebody) with a firearm.


Definition: To ejaculate.


Definition: To remove (a data item) from the top of a stack.


Definition: To remove a data item from the top of (a stack).


Definition: To pawn (something) (to raise money).

Example: I had to pop my watch to see me through until pay-day.


Definition: To swallow or consume (especially a tablet of a drug, sometimes extended to other small items such as sweets or candy).


Definition: To perform (a move or stunt) while riding a board or vehicle.


Definition: (of the ears) To undergo equalization of pressure when the Eustachian tubes open.

Example: My ears popped as the aeroplane began to ascend.

icon arrow

pop

Phonetic: "/pɒp/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Used to represent a loud, sharp sound, as of a cork coming out of a bottle.

icon arrow

music

Phonetic: "/ˈmjuːzɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A series of sounds organized in time, employing melody, harmony, tempo etc. usually to convey a mood.

Example: I keep listening to this music because it's a masterpiece.


Definition: Any pleasing or interesting sounds.


Definition: An art form, created by organizing of pitch, rhythm, and sounds made using musical instruments and sometimes singing.


Definition: A guide to playing or singing a particular tune; sheet music.


Definition: Electronic signal jamming.


Definition: Heated argument.


Definition: Fun; amusement.

icon arrow

music

Phonetic: "/ˈmjuːzɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To seduce or entice with music.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!