yakıyor/ateşli

Kullanım örnekleri

yakıyor/ateşli
phat (pretty hot and tempting)
icon arrow

phat

Phonetic: "/fæt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (originally African American Vernacular English) Excellent; cool; very good.


Definition: Sexy.


Definition: Rich in texture; prominent.

Example: The song has a phat bass line.

icon arrow

hot

Phonetic: "/hɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: (with up) To heat; to make or become hot.


Definition: (with up) To become lively or exciting.

icon arrow

hot

Phonetic: "/hɒt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of an object) Having a high temperature.

Example: He forgot that the frying pan was hot and burned his hand.


Definition: (of the weather) Causing the air to be hot.

Example: It is hotter in summer than in winter.


Definition: (of a person or animal) Feeling the sensation of heat, especially to the point of discomfort.

Example: Aren't you hot with that thick coat on?


Definition: (of a temper) Easily provoked to anger.

Example: Be careful, he has a hot temper and may take it out on you.


Definition: Feverish.


Definition: (of food) Spicy.

Example: Before moving to India, I never ate hot food. The Indians love spicy food.


Definition: Very good, remarkable, exciting.

Example: He's a hot young player, we should give him a trial.


Definition: Stolen.

Example: hot merchandise


Definition: Electrically charged.

Example: a hot wire


Definition: Radioactive.


Definition: (of a person) Very physically and/or sexually attractive.

Example: That stripper is hot!


Definition: Sexual or sexy; involving sexual intercourse or sexual excitement.


Definition: Sexually aroused; randy.

Example: Enough foreplay! You’ve gotten me so hot already!


Definition: (with for) Attracted to.

Example: hot for her English teacher


Definition: Popular; in demand.

Example: This new pickup is so hot we can't keep it in stock!


Definition: Of great current interest; provoking current debate or controversy.

Example: a hot topic


Definition: Very close to finding or guessing something to be found or guessed.

Example: Am I warm yet? — You're hot!


Definition: Performing strongly; having repeated successes.


Definition: Fresh; just released.


Definition: Uncomfortable, difficult to deal with; awkward, dangerous, unpleasant.


Definition: Used to emphasize the short duration or small quantity of something

Example: He was finished in a hot minute.


Definition: Characterized by police presence or activity.

Example: I wouldn't speed through here if I was you. This area is hot this time of night.


Definition: (of a draft/check) Not covered by funds on account.

Example: I wouldn't trust him. He gave me a hot check last week.

icon arrow

and

Part Of Speech: noun


Definition: In rhythm, the second half of a divided beat.

icon arrow

and

Part Of Speech: conjunction


Definition: As a coordinating conjunction; expressing two elements to be taken together or in addition to each other.


Definition: (heading) Expressing a condition.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.